นโยบายการบริการ

 

รวดเร็ว หมายถึง การบริการให้ทันเวลาตามที่ลูกค้าต้องการให้ได้มากที่สุด คือ ภายใน 24 ชม. หลังจากได้รับอนุมัติการซ่อมจากลูกค้า และเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ อะไหล่ ให้พร้อม เพื่อที่จะใช้ระยะเวลาในการซ่อมให้น้อยที่สุด (หากตารางงานของช่างเต็ม เราจะส่งช่างไปซ่อมให้เร็วที่สุด)

 

เชี่ยวชาญ หมายถึง ทีมช่างบริการทุกคนจะต้องได้รับการฝึกอบรมการซ่อมให้ถูกต้อง, มีความรู้ในตัวสินค้า และสามารถวิเคราะห์ปัญหาให้ตรงจุด ทีมช่างบริการจะต้องมีความเชี่ยวชาญ 4 ด้าน คือ เชี่ยวชาญการติดตั้ง, เชี่ยวชาญการเทรน, เชี่ยวชาญการให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหา และเชี่ยวชาญการซ่อม

 

บริการด้วยใจ หมายถึง การให้ความสำคัญกับลูกค้า ใส่ใจในหน้าที่ บริการด้วยอัธยาศัยที่ดี สุภาพ พร้อมรับฟังคำติชม และคำแนะนำจากลูกค้า

บริษัท เอพีพี. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จำหน่าย เครื่องตัด และอุปกรณ์เกี่ยวกับการตัดมาเป็นระยะเวลามากกว่า 30 ปี เครื่องทุกเครื่องที่ เอพีพี. จำหน่ายจะมีหมายเลขประจำเครื่องทุกเครื่อง ดังนั้น หากเครื่องของลูกค้ามีปัญหา สามารถส่งมาที่บริษัทเพื่อทำการซ่อมแซมแก้ไขได้ (ในกรณีที่ลูกค้าสามารถยกเครื่องมาซ่อมที่ เอพีพี. ได้) หากต้องการสมัครบริการหลังการขายรายปี สามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้

บริษัท เอพีพี. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จำหน่ายสินค้าหลากหลายขนาด ในกรณีที่สินค้ามีขนาดใหญ่ ไม่สามารถนำมารับบริการที่หน้าร้าน เอพีพี. จะมีช่างออกไปบริการถึงที่โรงงานของลูกค้า

ลูกค้าสามารถแจ้งขั้นตอนการรับบริการได้ดังนี้

1.ลูกค้าโทรมาแจ้งซ่อม
2.เจ้าหน้าที่แผนกบริการจะทำการตรวจสอบหมายเลขเครื่อง และสอบถามอาการเบื้องต้น หากเครื่องที่เสียอาการไม่หนัก ช่างจะช่วยแนะนำวิธีการแก้ไขเบื้องต้นผ่านทางโทรศัพท์
3.หากช่างแนะนำแก้ไขเบื้องต้นไม่หาย ช่างจะลงบันทึก “การแจ้งซ่อม” และออกใบงานส่งต่อแผนกปฏิบัติงานนอกสถานที่ให้ดำเนินการไปซ่อมตามคิวงาน
4.หัวหน้างานจ่ายงานซ่อม เมื่อไปถึงลูกค้า ช่างจะตรวจสอบอาการที่แจ้ง และดำเนินการซ่อม พร้อมทดสอบความเรียบร้อยหลังการซ่อม
5.หากต้องมีการเปลี่ยนอะไหล่ ช่างผู้ดำเนินการจะแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อขออนุมัติการเปลี่ยนอะไหล่
6.เมื่อช่างซ่อมเครื่องเสร็จ ช่างจะแจ้งสาเหตุ และวิธีการป้องกันปัญหา เพื่อไม่ไห้เกิดปัญหาซ้ำแก่ผู้ใช้เครื่อง

ช่างบริการของ เอพีพี. พยายามอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ลูกค้าถึงสถานที่ด้วยใจบริการ เพื่อช่วยให้งานของลูกค้าดำเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง

การบริการ Optitex นั้น แบ่งการบริการได้ 4 แบบ คือ

1. การบริการวาดมาร์คเกอร์ เอพีพี. มีการรับบริการวาดงาน ไม่ว่าจะเป็นมาร์คเกอร์ หรือวาดแพทเทิร์นทั่วไป โดยลูกค้าจะส่งข้อมูลมาทางอีเมล และโทรศัพท์มาแจ้งรายละเอียดของงาน หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ OPTITEX จะนัดวันที่จะมารับงาน

2. การบริการตัดแพทเทิร์นกระดาษ ลักษณะการให้บริการจะเหมือนกับการบริการวาดมาร์คเกอร์ แต่อาจจะมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย เช่น ชนิดของกระดาษของแพทเทิร์นที่ต้องการ เป็นอย่างบางหรืออย่างหนา น้ำหนักกระดาษ เป็นต้น

3. การบริการแปลงข้อมูล จะทำการรับส่งข้อมูลโดยใช้อีเมล เพื่อความสะดวก และรวดเร็วในการให้บริการ

4. การบริการฝึกอบรม โปรแกรม OPTITEX มีให้บริการทั้งในสถานที่ และนอกสถานที่ ขึ้นอยู่กับความสะดวกของลูกค้าเป็นหลัก