OPTITEX-APP. Marketing Co., LTD.

โปรแกรมออกแบบเสื้อผ้า OPTITEX

Optitex ให้บริการของโปรแกรมครบวงจรในรูปแบบระบบ 2มิติ และ 3 มิติ ที่ใช้งานในอุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย ระบบ CAD ที่เป็นมิตรกับการผลิตในระดับอุตสาหกรรม และการบริการเครื่องมืออำนวยความสะดวกในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาการขาย และการตลาด รวมถึงความสามารถในการแสดงภาพการสวมใส่ของเสื้อผ้า ตามรูปทรงเคลื่อนที่ของหุ่น 3 มิติ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถสร้าง, แก้ไข, ปรับเปลี่ยนการออกแบบเสื้อผ้า และชนิดของผ้าก่อนการผลิตได้ในระบบดิจิตอลทั้งหมด

พล็อตเตอร์

เครื่องพิมพ์ที่ใช้สำหรับการพิมพ์ภาพแบบเวกเตอร์ ช่วยให้พิมพ์ภาพวาดขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยปกติจะใช้กับแอพพลิเคชันต่างๆ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการออกแบบจากการพิมพ์มาร์คเกอร์ขนาดจริงในอุตสาหกรรมครื่องแต่งกาย และเครื่องนุ่งห่ม

Plotter-APP. Marketing Co., Ltd.
Plotter-APP. Marketing Co., Ltd.

พล็อตเตอร์

เครื่องพิมพ์ที่ใช้สำหรับการพิมพ์ภาพแบบเวกเตอร์ ช่วยให้พิมพ์ภาพวาดขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยปกติจะใช้กับแอพพลิเคชันต่างๆ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการออกแบบจากการพิมพ์มาร์คเกอร์ขนาดจริงในอุตสาหกรรมครื่องแต่งกาย และเครื่องนุ่งห่ม

เครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ-APP. Marketing Co., Ltd.

เครื่องตัดอัตโนมัติ

เครื่องตัดอัตโนมัติช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถตัดผ้าที่ซ้อนกันจำนวนมากในเวลาที่สั้นลง โดยมีระบบการรักษาความดันเครื่องดูดสุญญากาศที่ช่วยรักษาแรงลมดูดให้เท่ากันในระหว่างการตัดอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยป้องกันลมรั่วระหว่างเนื้อผ้าชั้นต่าง ๆ และช่วยให้การตัดมีความแม่นยำสูง

เครื่องปูผ้าอัตโนมัติ

เครื่องปูผ้าอัตโนมัติสามารถวางผ้ายืด ผ้าทอ ไปจนถึงผ้าถุงกลมได้โดยปราศจากแรงตึง ซึ่งช่วยลดการใช้แรงงานของคน และเวลาในการทำงาน พร้อมด้วยระบบควบคุมขอบผ้าที่ช่วยให้การปูผ้าหลายชั้นเรียงเท่า ๆ กัน

เครื่องปูผ้าอัตโนมัติ
เครื่องปูผ้าอัตโนมัติ

เครื่องปูผ้าอัตโนมัติ

เครื่องปูผ้าอัตโนมัติสามารถวางผ้ายืด ผ้าทอ ไปจนถึงผ้าถุงกลมได้โดยปราศจากแรงตึง ซึ่งช่วยลดการใช้แรงงานของคน และเวลาในการทำงาน พร้อมด้วยระบบควบคุมขอบผ้าที่ช่วยให้การปูผ้าหลายชั้นเรียงเท่า ๆ กัน

เครื่องตัดผ้า

เครื่องตัดผ้า

ค้นหาเครื่องตัดชนิดต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน

โต๊ะอเนกประสงค์

โต๊ะแข็งแรง ทนทาน ออกแบบตามความต้องการของลูกค้า และเหมาะกับการใช้งานในอุตสาหกรรม

โต๊ะตัดผ้า
โต๊ะตัดผ้า

โต๊ะอเนกประสงค์

โต๊ะแข็งแรง ทนทาน ออกแบบตามความต้องการของลูกค้า และเหมาะกับการใช้งานในอุตสาหกรรม

ชั้นวางสินค้า

ชั้นวางสินค้าอเนกประสงค์

ชั้นวางสินค้าระบบ Knock-down มีความทนทานสำหรับการใช้งานต่าง ๆ และในอุตสาหกรรม