เครื่องตัดผ้า

เครื่องตัดใบมีดสายพาน รุ่น KX-3500

 • กำลังมอเตอร์สูง ตัดชิ้นงานได้แม่นยำ เที่ยงตรง

 • เครื่องทำงานเงียบ ใบมีดเดินเรียบ

 • สวิทช์ Power และ Blower แสดงแสงไฟสถานะการทำงาน

 • ชุดมอเตอร์ลมได้รับการออกแบบให้กะทัดรัด แต่มีประสิทธิภาพสูง

 • ฝาครอบด้านบน และโครงสร้างด้านล่างออกแบบให้มิดชิดและมีความปลอดภัยสูง

 • ระบบปรับใบมีดให้มีความตึงสม่ำเสมอตลอดอายุการใช้งาน สามารถระบายความร้อนจากใบมีดขณะทำงานได้ดี

 • มีระบบป้องกัน 2 ชั้น ป้องกันใบมีดตกรางขณะทำการตัด

 • ติดตั้งชุดหินลับมีดในตัว สะดวก คล่องตัวในการใช้งาน

 • มีไฟแสดงสถานะการทำงานและไฟส่องสว่างขณะทำงาน

 • มีล้อเลื่อนอิสระ 4 ล้อ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้าย

 • สามารถปรับความสูง – ต่ำ ของระดับหน้าโต๊ะได้

 • มีใบมีดให้เลือกหลายชนิด

 • มีอะไหล่ และบริการตลอดอายุการใช้งาน

ขนาดโต๊ะมาตรฐาน

1200 x 1400 มม.

ขนาดใบมีด

10 x 0.45 x 3500 มม.

ความยาวช่วงแขน

700 มม.

โต๊ะลม

มาตรฐาน

กำลังไฟฟ้า

220 โวลต์, 1 เฟส, 50 เฮิรตซ์

ไฟแสดงสถานะการทำงาน

สีเขียว, สีแดง

ไฟส่องสว่างขณะทำงาน

PL

ความยาวสายไฟ

3 ม.

ขนาดโต๊ะพิเศษ

1500 x 1800 มม.

ประเทศผู้ผลิต

ไต้หวัน

เครื่องตัดผ้า

เครื่องตัดใบมีดสายพาน รุ่น KX-3860

KX-3860
 • กำลังมอเตอร์สูง ตัดชิ้นงานได้แม่นยำ เที่ยงตรง

 • เครื่องทำงานเงียบ ใบมีดเดินเรียบ

 • สวิทช์ Power และ Blower แสดงแสงไฟสถานะการทำงาน

 • ชุดมอเตอร์ลมได้รับการออกแบบให้กะทัดรัด แต่มีประสิทธิภาพสูง

 • ฝาครอบด้านบน และโครงสร้างด้านล่างออกแบบให้มิดชิดและมีความปลอดภัยสูง

 • ระบบปรับใบมีดให้มีความตึงสม่ำเสมอตลอดอายุการใช้งาน สามารถระบายความร้อนจากใบมีดขณะทำงานได้ดี

 • มีระบบป้องกัน 2 ชั้น ป้องกันใบมีดตกรางขณะทำการตัด

 • ติดตั้งชุดหินลับมีดในตัว สะดวก คล่องตัวในการใช้งาน

 • มีไฟแสดงสถานะการทำงานและไฟส่องสว่างขณะทำงาน

 • มีล้อเลื่อนอิสระ 4 ล้อ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้าย

 • สามารถปรับความสูง – ต่ำ ของระดับหน้าโต๊ะได้

 • มีใบมีดให้เลือกหลายชนิด

 • มีอะไหล่ และบริการตลอดอายุการใช้งาน

ขนาดโต๊ะมาตรฐาน

1500 x 1800 มม.

ขนาดใบมีด

10 x 0.45 x 3860 มม.

ความยาวช่วงแขน

900 มม.

โต๊ะลม

มาตรฐาน

กำลังไฟฟ้า

220 โวลต์, 1 เฟส, 50 เฮิรตซ์

ไฟแสดงสถานะการทำงาน

สีเขียว, สีแดง

ไฟส่องสว่างขณะทำงาน

PL

ความยาวสายไฟ

3 ม.

ขนาดโต๊ะพิเศษ

1500 x 2200 มม.

ประเทศผู้ผลิต

ไต้หวัน

เครื่องตัดผ้า

เครื่องตัดใบมีดสายพาน รุ่น BK-3860

เครื่องตัดผ้า เครื่องตัดผ้าใบมีดสายพาน
 • กำลังมอเตอร์สูง ตัดชิ้นงานได้แม่นยำ เที่ยงตรง

 • เครื่องทำงานเงียบ ใบมีดเดินเรียบ

 • สวิทช์ Power และ Blower แสดงแสงไฟสถานะการทำงาน

 • ชุดมอเตอร์ลมได้รับการออกแบบให้กะทัดรัด แต่มีประสิทธิภาพสูง

 • ฝาครอบด้านบน และโครงสร้างด้านล่างออกแบบให้มิดชิดและมีความปลอดภัยสูง

 • ระบบปรับใบมีดให้มีความตึงสม่ำเสมอตลอดอายุการใช้งาน สามารถระบายความร้อนจากใบมีดขณะทำงานได้ดี

 • มีระบบป้องกัน 2 ชั้น ป้องกันใบมีดตกรางขณะทำการตัด

 • ติดตั้งชุดหินลับมีดในตัว สะดวก คล่องตัวในการใช้งาน

 • มีไฟแสดงสถานะการทำงานและไฟส่องสว่างขณะทำงาน

 • มีล้อเลื่อนอิสระ 4 ล้อ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้าย

 • สามารถปรับความสูง – ต่ำ ของระดับหน้าโต๊ะได้

 • มีใบมีดให้เลือกหลายชนิด

 • มีอะไหล่ และบริการตลอดอายุการใช้งาน

ขนาดโต๊ะมาตรฐาน

1500 x 1800 มม.

ขนาดใบมีด

10 x 0.45 x 3860 มม.

ความยาวช่วงแขน

900 มม.

โต๊ะลม

มาตรฐาน

กำลังไฟฟ้า

220 โวลต์, 1 เฟส, 50 เฮิรตซ์

ไฟแสดงสถานะการทำงาน

สีเขียว, สีแดง

ไฟส่องสว่างขณะทำงาน

PL

ความยาวสายไฟ

3 ม.

ขนาดโต๊ะพิเศษ

1500 x 2200 มม.

ประเทศผู้ผลิต

ไทย