โต๊ะพับ, โต๊ะพับติดล้อ, ล้อพับเก็บซ่อนได้ “Magic”

 โต๊ะพับ, โต๊ะพับติดล้อ , ล้อพับเก็บซ่อนได้ Magic

ใช้งานไว ไปทุกที่ ประหยัดที่เก็บ

คุณสมบัติพิเศษของ โต๊ะพับ, โต๊ะพับติดล้อ, ล้อพับเก็บซ่อนได้ “Magic”

 1. ประกอบด้วยขาตั้งโต๊ะพิเศษ ที่ออกแบบให้สามารถเก็บซ่อนได้เมื่อไม่ใช้งาน และปลดออกใช้งานได้ทุกครั้งที่ต้องการ

  เพื่อประโยชน์ในการเคลื่อนย้าย และการจัดเก็บในพื้นที่ทั่วไป

 2. ติดตั้งล้อหมุนอิสระ จำนวน 4 ล้อ กับขาโต๊ะพิเศษชุดนี้

  เพื่อประโยชน์การเคลื่อนย้าย และการจัดเก็บในลักษณะที่แตกต่างกัน

ประโยชน์ โต๊ะพับ,โต๊ะพับติดล้อ, ล้อพับเก็บซ่อนได้ “Magic”

 1. เคลื่อนย้ายง่าย สะดวก รวดเร็ว (Move Fast, Use Quick)

 2. ประหยัดแรงงาน เวลา พื้นที่ ในการเคลื่อนย้าย และการจัดเก็บ สามารถเคลื่อนย้าย ติดตั้ง และจัดเก็บ ได้โดยลำพังคนเดียว (Save Work, Save Space)

 3. ลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ และความเสียหาย ระหว่างการเคลื่อนย้าย และจัดเก็บ (Safety)

 4. สวยงาม แข็งแรง ทนทาน ช่วยยืดอายุการใช้งาน (Stronger)

 5. สะดวกต่อการบำรุงรักษา (Save Cost)

ความเหมาะสมในการใช้งาน โต๊ะพับ, โต๊ะพับติดล้อ, ล้อพับเก็บซ่อนได้ “Magic”

 1. ผู้ต้องการใช้เป็นครั้งคราว ใช้แล้วเก็บง่าย ใช้พื้นที่น้อย

 2. ผู้ใช้ต้องการให้เคลื่อนที่ได้ และจัดเก็บสะดวก รวดเร็ว

 3. ผู้ใช้สามารถใช้โดยลำพังคนเดียว

 4. ผู้ใช้งานเอนกประสงค์ เช่น โต๊ะทำงานส่วนตัวทั่วไป โต๊ะทานอาหาร โต๊ะรีดผ้า โต๊ะเตรียมงาน โต๊ะทำการบ้าน โต๊ะประชุม โต๊ะจัดเลี้ยงงานต่าง ๆ โต๊ะสัมมนา

กลุ่มเป้าหมาย โต๊ะพับ, โต๊ะพับติดล้อ, ล้อพับเก็บซ่อนได้ “Magic”

 1. ผู้ที่อาศัยในพื้นที่จำกัด เช่น คอนโด ห้องพักส่วนตัว แฟลต หรืออพาร์ทเม้นท์

 2. ห้องประชุม หรือสถานที่จัดเลี้ยงขนาดใหญ่ เพื่อประหยัดเวลา และแรงงาน ในการเคลื่อนย้าย ติดตั้ง และจัดเก็บ

 3. ในสำนักงาน โรงเรียน โรงแรม โรงพยาบาล โรงงาน ร้านอาหาร ภัตตาคาร

 4. ในธนาคาร สถานที่ราชการทุกแห่ง สถานที่จัดประชุม จัดเลี้ยง จัดสัมมนา

 5. ผู้สูงอายุที่สามารถช่วยตัวเองได้ ทุกเพศ ทุกวัยที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

มีให้เลือกหลายขนาด โต๊ะพับ, โต๊ะพับติดล้อ, ล้อพับเก็บซ่อนได้ “Magic” ได้แก่

60 x 120 x 75 ซม. (สูง)

60 x 150 x 75 ซม. (สูง)

60 x 180 x 75 ซม. (สูง)

75 x 120 x 75 ซม. (สูง)

75 x 150 x 75 ซม. (สูง)

75 x 180 x 75 ซม. (สูง)

90 x 120 x 75 ซม. (สูง)

90 x 150 x 75 ซม. (สูง)

90 x 180 x 75 ซม. (สูง)

120 x 120 x 75 ซม. (สูง)

120 x 150 x 75 ซม. (สูง)

120 x 180 x 75 ซม. (สูง)

และโต๊ะกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 120, 150 และ 180 ซม.

คำเตือน

สินค้าโต๊ะพับ, โต๊ะพับติดล้อ, ล้อพับเก็บซ่อนได้ ได้รับสิทธิบัตรไทยเลขที่ 62380 ผู้ใดลอกเลียนแบบ ผลิต หรือจำหน่าย โดยมิได้รับอนุญาต มีความผิดตามพรบ.สิทธิบัตรมาตรา ๘๕ มีโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน สี่แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ตัวอย่างการใช้งานโต๊ะพับ, โต๊ะพับติดล้อ, ล้อพับเก็บซ่อนได้ “Magic”

ประะเทศที่จดสิทธิบัตร โต๊ะพับ, โต๊ะพับติดล้อ “Magic”

Error: invalid imagelinks database record

1. China
2. Indonesia
3. Japan
4. Korea
5. Malaysia

6. Philippines
7. Sweden
8. Thailand
9. U.S.A.
10. Vietnam

ประะเทศที่จดสิทธิบัตร โต๊ะขาพับติดล้อ Magic

Error: invalid imagelinks database record

1. China

2. Indonesia

3. Japan

4. Korea

5. Malaysia

6. Philippines

7. Sweden

8. Thailand

9. U.S.A.

10. Vietnam

เปรียบเทียบการใช้ โต๊ะพับติดล้อ “Magic” กับ โต๊ะขาพับทั่วไปไม่ติดล้อ

โต๊ะพับ โต๊ะขาพับ โต๊ะขาพับติดล้อ Magic

โต๊ะขาพับทั่วไป

โต๊ะพับ โต๊ะขาพับ โต๊ะขาพับติดล้อ Magic

วิธีจัดเก็บโต๊ะขาพับทั่วไป โดยวางกองกับพื้นจัดเรียงทับซ้อนกันในแนวดิ่ง ทำให้หน้าโต๊ะเสียหาย อายุการใช้งานสั้น เคลื่อนย้ายยาก ไม่สะดวกในการใช้งาน

โต๊ะพับติดล้อ

โต๊ะพับ โต๊ะขาพับ โต๊ะขาพับติดล้อ Magic

วิธีจัดเก็บโต๊ะพับติดล้อ ใช้วิธีจัดเรียงเข้าแถวซ้อนกัน หน้าโต๊ะไม่เสียหาย สวยงามตลอดการใช้งาน สะดวก คล่องตัว