โต๊ะพับ โต๊ะขาพับ โต๊ะพับติดล้อ Magic

ประหยัดพื้นที่ และเคลื่อนย้ายไปใช้งานได้สะดวก