โต๊ะกลมติดล้อ โต๊ะกลม โต๊ะพับติดล้อ

โต๊ะกลมติดล้อ เคลื่อนย้ายง่าย เหมาะสำหรับงานประชุม งานจัดเลี้ยง