โต๊ะพับ โต๊ะขาพับ โต๊ะขาพับติดล้อ Magic

ช่วยประหยัดพื้นที่ได้มาก และเคลื่อนย้ายไปใช้งานได้สะดวก