OPTITEX-APP. Marketing Co., LTD.

โปรแกรมออกแบบเสื้อผ้า OPTITEX

Optitex ให้บริการของโปรแกรมครบวงจรในรูปแบบระบบ 2มิติ และ 3 มิติ ที่ใช้งานในอุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย ระบบ CAD ที่เป็นมิตรกับการผลิตในระดับอุตสาหกรรม และการบริการเครื่องมืออำนวยความสะดวกในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาการขาย และการตลาด รวมถึงความสามารถในการแสดงภาพการสวมใส่ของเสื้อผ้า ตามรูปทรงเคลื่อนที่ของหุ่น 3 มิติ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถสร้าง, แก้ไข, ปรับเปลี่ยนการออกแบบเสื้อผ้า และชนิดของผ้าก่อนการผลิตได้ในระบบดิจิตอลทั้งหมด

พล็อตเตอร์

เครื่องพิมพ์ที่ใช้สำหรับการพิมพ์ภาพแบบเวกเตอร์ ช่วยให้พิมพ์ภาพวาดขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยปกติจะใช้กับแอพพลิเคชันต่างๆ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการออกแบบจากการพิมพ์มาร์คเกอร์ขนาดจริงในอุตสาหกรรมครื่องแต่งกาย และเครื่องนุ่งห่ม

Plotter-APP. Marketing Co., Ltd.