บริษัท เอพีพี. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
APP Building 2

มากกว่า 30 ปี ที่บริษัทได้เป็นผู้นำด้านอุปกรณ์ และเครื่องตัดผ้าในตลาดอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป (GARMENTS) ไม่ว่าจะเป็นเครื่องตัดผ้าไฟฟ้า, เครื่องตัดใบมีดสายพาน, โต๊ะตัดผ้าชนิดต่าง ๆ เช่น โต๊ะลม, โต๊ะสูญญากาศ ล้วนเป็นสินค้าที่บริษัทได้เป็นผู้ริเริ่ม (PIONEER) นำเข้า, ผลิต, พัฒนาสินค้า, จัดจำหน่าย และบริการหลังการขายอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยมีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่า 70% ในปัจจุบันเราคือ

“THE CUTTING PROFESSIONAL”

ปัจจุบันสินค้าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในแผนกตัด (CUTTING) อาทิ เช่น ระบบ CAD & CAM SOLUTION, เครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ, เครื่องตัดผ้าชนิดต่างๆ, โต๊ะตัดผ้าทุกชนิด อุปกรณ์จัดเก็บ และล้อเลื่อน ตลอดจนชั้นวางสินค้าระบบ KNOCK-DOWN ได้เป็นที่นิยมใช้ และตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างกว้างขวางและทั่วไป ด้วยการพัฒนาการทางด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้สินค้าของบริษัทฯ ได้รับการพัฒนาให้เท่าทันกระแสโลกาภิวัฒน์ตลอดมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้มีอุปการะคุณทุกท่านได้รับการพัฒนาการตัด ประหยัดต้นทุน อย่างแท้จริง “พัฒนาการตัด ประหยัดต้นทุน”

 

ด้วยบริการหลังการขายจากทีมช่างบริการที่ได้รับการฝึกอบรม พร้อมกับประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างต่อเนื่อง และคลังสินค้าอะไหล่ที่มีอย่างครบถ้วน ทำให้ลูกค้าทุกท่านได้รับการบริการที่เป็นมาตรฐานด้วยความรวดเร็ว และประทับใจ ดังคำขวัญ “สินค้าดี บริการมีคุณภาพ”

วิสัยทัศน์

 

ยกระดับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม สู่การแข่งขันระดับสากล ด้วยเทคโนโลยี่ที่ทันสมัย ใช้งานง่าย พร้อมอุปกรณ์ช่วยในการจัดเก็บที่ทำด้วยวัสดุในประเทศ ช่วยสร้างแรงงานที่มีคุณภาพสู่สังคม

พันธกิจ

 

ผลิต, สรรหาสินค้า และอุปกรณ์ ที่มีคุณภาพระดับสากล เพื่อสนองต่อความต้องการ และพัฒนาอุตสาหกรรม เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับบุคลากรที่มีคุณค่า

พันธกิจ

 

ผลิต, สรรหาสินค้า และอุปกรณ์ ที่มีคุณภาพระดับสากล เพื่อสนองต่อความต้องการ และพัฒนาอุตสาหกรรม เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับบุคลากรที่มีคุณค่า

ปรัชญา

 

ซื่อสัตย์ + ถ่อมตน = เป็นที่ไว้วางใจ

เรียนรู้ + สร้างสรรค์ + พัฒนา = ก้าวหน้าไปพร้อมกัน

สามัคคี + ร่วมใจ = รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน